Nad TCU 2023 prevzali záštitu minister školstva Daniel Bútora a vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Vladimír Šucha

Týždeň celoživotného učenia | 14.07.2023 05:29

V roku 2023 sa TCU bude zameriavať predovšetkým tému zručností potrebných pre život a podujatia budú súčasťou Európskeho roku zručností 2023.


Pripravujeme diskusiu k implementácií Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva 2021-2030 a k pripravovanému zákonu o vzdelávaní dospelých

Týždeň celoživotného učenia | 31.08.2022 21:56

V rámci regionálnych okrúhlych stolov ku vzdelávaniu dospelých 2022 bude predstavená aj Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva 2021-2030 a prediskutovaný pripravovaný zákon o vzdelávaní dospelých.


Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+

Týždeň celoživotného učenia | 03.12.2021 09:17

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport informujú o uverejnení novej Výzvy na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+ 2021 – 2027. Výzva je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojichnávrhov projektov prostredníctvom príslušných národných agentúr.Trnava má potenciál byť učiacim sa mestom

Týždeň celoživotného učenia | 04.11.2021 18:33

Najväčším bohatstvom mesta sú ľudia. O to viac, keď sú kreatívni, rozvíjajú sa a neprestávajú sa učiť novým veciam. Projekt Učiaca sa Trnava chce pomôcť Trnave investovať do ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí tu žijú a pracujú. Cieľom je prepojiť všetkých lokálnych aktérov vo vzdelávaní – od škôl a univerzít až po záujmové a kultúrne organizácie – za účelom spoločnej tvorby vízie rozvoja výchovy a vzdelávania v Trnave.

 

Prostredníctvom networkingových stretnutí, vzdelávacích podujatí, stretnutí odborných pracovných skupín a rôznych propagačných aktivít zvýšiť povedomie a hodnotu učenia sa v každom veku a prispieť k aplikácii inovatívnych prístupov do vzdelávania.

 

Veríme, že Trnava má veľký potenciál byť učiacim sa mestom, a to nielen vďaka bohatej histórii spojenej so vzdelávaním, ale aj kvôli množstvu vzdelávacích inštitúcií plných inšpiratívnych ľudí, ktorým záleží na celoživotnom učení sa.

 

Projekt Učiaca sa Trnava zastrešuje občianske združenie Lifestarter, ktoré ho realizuje pod záštitou a v spolupráci s Mestom Trnava a desiatkou ďalších partnerov.


Festival vzdelávania dospelých s Pressburg Academy, pre tých čo chcú vedieť viac

Týždeň celoživotného učenia | 04.11.2021 18:26

Svoje aktivity v rámci Týždňa celoživotného učenia odprezentuje aj vzdelávacia inštitúcia Pressburg Academy, ktorá organizuje Festival vzdelávania dospelých. Organizátorkou je Klaudia Bednárová, viceprezidentka AIVD, zakladateľka Pressburg Academy a riaditeľka úspešnej jazykovej školy The Bridge. Festival vzdelávania dospelých bude prebiehať od 15. novembra do 26. novembra 2021. Účasť je zdarma, stačí sa iba registrovať a pripojiť. Je určený všetkým dospelým aj seniorom, ktorí chcú vedieť viac, objaviť nové koníčky a udržiavať svoj mozog v kondícii. Každý deň sme pre vás pripravili online workshopy, webináre a prednášky na rôzne témy. Všetci ste srdečne vítaní.


Zverejnené EAEA country reports 2020

Týždeň celoživotného učenia | 08.12.2020 22:36

List Branislava Gröhlinga, ministra školstva SR k Týždňu celoživotného učenia na Slovensku 2020

Týždeň celoživotného učenia | 02.07.2020 15:10

Minister školstva SR Branislav Gröhling zablahoželal k jubilejnému 20. ročníku TCU na Slovensku a poprial úspešný priebeh aktivít.Dobré ráno, Slovensko

Týždeň celoživotného učenia | 08.06.2020 09:39

Ranná relácia "Dobré ráno, Slovensko" (RTVS - Rádio Slovensko) priniesla niekoľko vstupov, ktoré sa venovali téme vzdelávania dospelých.