Tlačová informácia / Cena AIVD SR za rok 2022

Cena AIVD | 21.10.2022 05:55

Tlačová informácia


Na začiatku Týždňa celoživotného učenia na Slovensku (15. 11. až 21. 11. 2021) odovzdali Ceny AIVD. Pre pandémiu si laureáti odniesli ceny za tento i za minulý rok.

Cena AIVD | 16.11.2021 22:21

Bratislava, 16. november 2021Týždeň celoživotného učenia sa na Slovensku organizuje už po dvadsiaty prvý raz – za touto celoslovenskou aktivitou od začiatku stojí Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD). Nadväzuje tak na organizovanie rôznych podujatí zameraných na propagáciu a popularizáciu myšlienok celoživotného učenia a ich priblíženie širokej verejnosti, ktoré je tradíciou vo viacerých európskych krajinách.

 

Počas včerajšieho slávnostného otvorenia Týždňa celoživotného učenia 2021 v bratislavskom Primaciálnom paláci odovzdali Ceny AIVD v piatich kategóriách. Keďže v roku 2020 organizátorom skrížila plány pandémia ochorenia COVID-19, spolu s prestížnymi oceneniami za tento rok sa do rúk ocenených dostali aj ocenenia za rok 2020. Ako povedal prezident AIVD Klaudius Šilhár, aktuálna situácia nič nemení na tom, že hlavnou ambíciou udeľovania Ceny AIVD je „oceniť výnimočné projekty a iniciatívy aktérov v sektore vzdelávania dospelých – jednotlivcov, vzdelávacích inštitúcií, poradenských centier, zamestnávateľov, profesijných a odborných združení, ale aj miestnej a regionálnej samosprávy, personálnych agentúr, personálnoporadenských spoločností, mimovládnych organizácií či médií, ktoré prispeli k budovaniu princípov celoživotného vzdelávania“.


Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR opäť odovzdala Ceny AIVD

Cena AIVD | 28.09.2015 09:51

Hlavným cieľom je rast kvality a popularizácia celoživotného vzdelávania. Po úspechu predchádzajúcich ročníkov Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR aj tento rok zorganizovala udeľovanie Ceny AIVD.


Šanca oceniť výnimočné projekty a iniciatívy v oblasti celoživotného vzdelávania

Cena AIVD | 27.08.2015 09:13

AIVD bude prijímať nominácie na Cenu Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR na rok 2015