Zverejnené EAEA country reports 2020

Týždeň celoživotného učenia | 08.12.2020 22:36Európska asociácia pre vzdelávanie dospelých  - European Association for the Education of Adults - EAEA dnes predstavila správy o jednotlivých krajinách za rok 2020 a ponúkla pohľad občianskej spoločnosti na stav vzdelávania dospelých v Európe.

Rok 2020 bol zásadným spôsobom ovplyvnený globálnou pandémiou, ktorá zmenila pracovné podmienky a poskytovateľom vzdelávania dospelých priniesla bezprecedentné výzvy, ale bola tiež príležitosťou na urýchlenie digitálnej transformácie.

Správy o krajinách za rok 2020 vychádzajú z odpovedí 44 členov z 31 krajín a zdôrazňujú rozmanitosť európskeho sektoru vzdelávania dospelých.

EAEA country reports 2020

Slovakia