Čo je Týždeň celoživotného učenia?

Podujatie, ktoré sa snaží upozorniť na význam celoživotného učenia pre zdravie občianskej spoločnosti pomocou organizovania prednášok, workshopov a diskusií po celom Slovensku. V tomto roku sa uskutoční v termíne 15.11. - 21.11.2021.

 

Pre koho je určený?

Chceme motivovať každého k aktívnej účasti na vzdelávaní bez ohľadu na vek, zameranie a profesiu. Vzdelávacím inštitúciám zároveň ponúkame možnosť prezentovať svoje aktivity a aktívne diskutovať o stave vzdelávania na Slovensku.

TCU 2018 dokument

Prečo vlastne je?

Veríme, že vzdelaný človek neznamená nutne len človek s titulmi. Veríme, že učenie sa novým veciam je kúzelná a hlavne užitočná vec, bez ktorej by bol náš život chudobnejší. Sme presvedčení, že kvalita života v budúcnosti bude do veľkej miery ovplyvnená práve naším vzdelaním a túžbou rozvíjať sa.


"Na Slovensku sa po ukončení štúdia vzdelávajú len 2,8% dospelej populácie"

Eurostat LFS - Participation rate in education and training (last 4 weeks)

Preto sme sa rozhodli už po 21. krát na Slovensku pomôcť zorganizovať Týždeň celoživotného učenia - projekt, ktorý chce poukázať na fakt, že vzdelávanie je potrebnou súčasťou našej spoločnosti a je v súčasnosti potrebné, aby bolo dostupné pre každého. Organizáciou podujatia sa pripájame k neformálnej sieti podobných aktivít, ktoré majú tradíciu v Európe ako aj vo svete.

Chceme pomôcť vytvoriť priestor, v ktorom by bolo možné otvorene diskutovať o stave a význame vzdelávania na Slovensku. Chceme dať vzdelávacím spoločnostiam, neziskovým organizáciám a kultúrnym inštitúciám šancu prezentovať všetky aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju osobnosti a celej spoločnosti.