Hlavní partneri TCU 

 

                                 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

                                             Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

 


Partneri TCU

                              

                                              Národné osvetové centrum

 

 

                                              Štátny inštitút odborného vzdelávania

 

 

                                                                    Elektronická platforma vzdelávania dospelých (EPALE)

 

 

                                       Erasmus+