23. ročník TCU sa uskutočňuje pod záštitou

pána Daniela Bútoru, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

a pána Vladimíra Šuchu, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike


 

Hlavní partneri TCU 

 

                                 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

                                             Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

 

                                            Národný inštitút vzdelávania a mládeže


Partneri TCU