Hlavní partneri TCU 

 

                                 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

                                                 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

 


Partneri TCU

 

 

                                             Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

                              

                                              Asociácia kultúrnych a osvetových inštitúcií

 

 

                                              Štátny inštitút odborného vzdelávania

 

 

                                                                    Elektronická platforma vzdelávania dospelých (EPALE)

 

 

                                       Erasmus+