Nad TCU 2023 prevzali záštitu minister školstva Daniel Bútora a vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Vladimír Šucha

Týždeň celoživotného učenia | 14.07.2023 05:29

V roku 2023 sa TCU bude zameriavať predovšetkým tému zručností potrebných pre život a podujatia budú súčasťou Európskeho roku zručností 2023.


Tlačová informácia / Cena AIVD SR za rok 2022

Cena AIVD | 21.10.2022 05:55

Tlačová informácia


Pripravujeme diskusiu k implementácií Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva 2021-2030 a k pripravovanému zákonu o vzdelávaní dospelých

Týždeň celoživotného učenia | 31.08.2022 21:56

V rámci regionálnych okrúhlych stolov ku vzdelávaniu dospelých 2022 bude predstavená aj Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva 2021-2030 a prediskutovaný pripravovaný zákon o vzdelávaní dospelých.


Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+

Týždeň celoživotného učenia | 03.12.2021 09:17

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport informujú o uverejnení novej Výzvy na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+ 2021 – 2027. Výzva je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojichnávrhov projektov prostredníctvom príslušných národných agentúr.


Na začiatku Týždňa celoživotného učenia na Slovensku (15. 11. až 21. 11. 2021) odovzdali Ceny AIVD. Pre pandémiu si laureáti odniesli ceny za tento i za minulý rok.

Cena AIVD | 16.11.2021 22:21

Bratislava, 16. november 2021Týždeň celoživotného učenia sa na Slovensku organizuje už po dvadsiaty prvý raz – za touto celoslovenskou aktivitou od začiatku stojí Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD). Nadväzuje tak na organizovanie rôznych podujatí zameraných na propagáciu a popularizáciu myšlienok celoživotného učenia a ich priblíženie širokej verejnosti, ktoré je tradíciou vo viacerých európskych krajinách.

 

Počas včerajšieho slávnostného otvorenia Týždňa celoživotného učenia 2021 v bratislavskom Primaciálnom paláci odovzdali Ceny AIVD v piatich kategóriách. Keďže v roku 2020 organizátorom skrížila plány pandémia ochorenia COVID-19, spolu s prestížnymi oceneniami za tento rok sa do rúk ocenených dostali aj ocenenia za rok 2020. Ako povedal prezident AIVD Klaudius Šilhár, aktuálna situácia nič nemení na tom, že hlavnou ambíciou udeľovania Ceny AIVD je „oceniť výnimočné projekty a iniciatívy aktérov v sektore vzdelávania dospelých – jednotlivcov, vzdelávacích inštitúcií, poradenských centier, zamestnávateľov, profesijných a odborných združení, ale aj miestnej a regionálnej samosprávy, personálnych agentúr, personálnoporadenských spoločností, mimovládnych organizácií či médií, ktoré prispeli k budovaniu princípov celoživotného vzdelávania“.Trnava má potenciál byť učiacim sa mestom

Týždeň celoživotného učenia | 04.11.2021 18:33

Najväčším bohatstvom mesta sú ľudia. O to viac, keď sú kreatívni, rozvíjajú sa a neprestávajú sa učiť novým veciam. Projekt Učiaca sa Trnava chce pomôcť Trnave investovať do ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí tu žijú a pracujú. Cieľom je prepojiť všetkých lokálnych aktérov vo vzdelávaní – od škôl a univerzít až po záujmové a kultúrne organizácie – za účelom spoločnej tvorby vízie rozvoja výchovy a vzdelávania v Trnave.

 

Prostredníctvom networkingových stretnutí, vzdelávacích podujatí, stretnutí odborných pracovných skupín a rôznych propagačných aktivít zvýšiť povedomie a hodnotu učenia sa v každom veku a prispieť k aplikácii inovatívnych prístupov do vzdelávania.

 

Veríme, že Trnava má veľký potenciál byť učiacim sa mestom, a to nielen vďaka bohatej histórii spojenej so vzdelávaním, ale aj kvôli množstvu vzdelávacích inštitúcií plných inšpiratívnych ľudí, ktorým záleží na celoživotnom učení sa.

 

Projekt Učiaca sa Trnava zastrešuje občianske združenie Lifestarter, ktoré ho realizuje pod záštitou a v spolupráci s Mestom Trnava a desiatkou ďalších partnerov.


Festival vzdelávania dospelých s Pressburg Academy, pre tých čo chcú vedieť viac

Týždeň celoživotného učenia | 04.11.2021 18:26

Svoje aktivity v rámci Týždňa celoživotného učenia odprezentuje aj vzdelávacia inštitúcia Pressburg Academy, ktorá organizuje Festival vzdelávania dospelých. Organizátorkou je Klaudia Bednárová, viceprezidentka AIVD, zakladateľka Pressburg Academy a riaditeľka úspešnej jazykovej školy The Bridge. Festival vzdelávania dospelých bude prebiehať od 15. novembra do 26. novembra 2021. Účasť je zdarma, stačí sa iba registrovať a pripojiť. Je určený všetkým dospelým aj seniorom, ktorí chcú vedieť viac, objaviť nové koníčky a udržiavať svoj mozog v kondícii. Každý deň sme pre vás pripravili online workshopy, webináre a prednášky na rôzne témy. Všetci ste srdečne vítaní.


Zverejnené EAEA country reports 2020

Týždeň celoživotného učenia | 08.12.2020 22:36

List Branislava Gröhlinga, ministra školstva SR k Týždňu celoživotného učenia na Slovensku 2020

Týždeň celoživotného učenia | 02.07.2020 15:10

Minister školstva SR Branislav Gröhling zablahoželal k jubilejnému 20. ročníku TCU na Slovensku a poprial úspešný priebeh aktivít.