Zverejnené EAEA country reports 2020

Týždeň celoživotného učenia | 08.12.2020 22:36

List Branislava Gröhlinga, ministra školstva SR k Týždňu celoživotného učenia na Slovensku 2020

Týždeň celoživotného učenia | 02.07.2020 15:10

Minister školstva SR Branislav Gröhling zablahoželal k jubilejnému 20. ročníku TCU na Slovensku a poprial úspešný priebeh aktivít.Dobré ráno, Slovensko

Týždeň celoživotného učenia | 08.06.2020 09:39

Ranná relácia "Dobré ráno, Slovensko" (RTVS - Rádio Slovensko) priniesla niekoľko vstupov, ktoré sa venovali téme vzdelávania dospelých.


TCU 2020 pod strechou nového stanu!

Týždeň celoživotného učenia | 21.01.2020 21:23

Nový stan ako sponzorský darček


Newsletter AIVD / november 2018

Týždeň celoživotného učenia | 24.11.2018 19:40

Novinky z oblasti vzdelávania dospelých


Týždeň celoživotného učenia podporuje Agendu 2030

Týždeň celoživotného učenia | 23.09.2017 14:41

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie Spojených národov je doposiaľ najkomplexnejším súborom globálnych priorít pre dosiahnutie udržateľného rozvoja. Kľúčovými princípmi Agendy 2030 vytýčenými v dokumente schválenom Valným zhromaždením OSN v septembri 2015 „Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj“ sú transformácia, integrácia a univerzálnosť. 


Týždeň celoživotného učenia 2017 pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO

Týždeň celoživotného učenia | 08.09.2017 15:39

Slovenská komisia pre UNESCO vyjadrila plnú podporu AIVD SR a ocenila dlhodobú aktivitu zameranú na podporu vzdelávania na všetkých úrovniach. Udelenie záštity zo strany Slovenskej komisie pre UNESCO je pre nás nielen cťou ale aj záväzkom. Veríme, že spolu so silnými partnermi pomôžeme tvoriť kvalitné prostredie pre vzdelávanie dospelých na Slovensku.

Podporný list - udelenie záštity SK UNESCO nad podujatím "Týždeň celoživotného učenia"


Učiace sa mestá 2017

Týždeň celoživotného učenia | 05.04.2017 12:28

Týždeň celoživotného učenia sa na Slovensku uskutoční v dňoch 9 - 15.10.2017.

 


Panelová diskusia k reforme "Učiace sa Slovensko"

Týždeň celoživotného učenia | 05.04.2017 11:25

v utorok 25. apríla 2017 o 11:00 hod. sa v bratislavskom Satori stage uskutoční panelová diskusia k reforme „Učiace sa Slovensko“ zameraná na ďalšie vzdelávanie.