Dobré ráno, Slovensko

Týždeň celoživotného učenia | 08.06.2020 09:39


Ranná relácia "Dobré ráno, Slovensko" (RTVS - Rádio Slovensko) priniesla niekoľko vstupov, ktoré sa venovali téme vzdelávania dospelých.


 

  • Vstup 1 - Na Slovensku sa po ukončení počiatočného vzdelávania vzdelávajú iba 4% dospelých (LFS, Eurostat, 2019). Vzdelávanie dospelých nie je len poskytovaní nepretržitej všeobecnej a odbornej prípravy, osobnostného rozvoja, podpore aktívneho občianstva ale aj o základných zručnostiach a gramotnosti. Na Slovensku je 9% dospelých nizko kvalifikovaných a chýbajú im základné zručnosti, bohužiaľ máme aj negramotných občanov.

  • Vstup 2 – Čítať a písať nestačí, medzi nové potrebné zručnosti patrí aj IT a cudzí jazyk

  • Vstup 3 – Aj o hereckých kurzoch, zážitkových kurzoch či „beauty“ akreditačnej komisií

  • Vstup 4 – Duolingo, bariery/ možnosti, potrebujeme individuálne vzdelávacie účty.

  • Vstup 5 – Neučiť sa a všetko vedieť? / Marečku, podejte mi pero

  • Vstup 6 – Tí, ktorí to najviac potrebujú sa nevzdelávajú..

  • Vstup 7 – Svet, v ktorom sa jedinec naučil všetko potrebné pre svoj život a prácu už na škole, už neexistuje..

FB link / Rádio Slovensko