List Branislava Gröhlinga, ministra školstva SR k Týždňu celoživotného učenia na Slovensku 2020

Týždeň celoživotného učenia | 02.07.2020 15:10


Minister školstva SR Branislav Gröhling zablahoželal k jubilejnému 20. ročníku TCU na Slovensku a poprial úspešný priebeh aktivít.


List Branislava Gröhlinga k TCU 2020