Regionálne osvetové stredisko v Komárne

Regionálne osvetové stredisko v Komárne je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia s právnou subjektivitou, zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom, venuje sa amatérskej kultúre. Podľa zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti územne pôsobí v okrese Komárno.

Žurnalistické tvorivé písanie

16.11.2021 09:00 - Komárno

Popis

Vzdelávanie v profesijnom rozvoji pracovníkov sa uskutoční v rámci projektu Týždeň celoživotného učenia.


Lektor:

spisovateľka Vlasta Hochelová


Termín konania: 

16. 11. 2021 od 9,00 - 15,00 hod.


Miesto konania:

zasadačka Regionálneho osvetového strediska v Komárne


Kontaktná osoba:

Mgr. viera Vlčková

Tel.: 0918940649

Email: osveta.komarno@gmail.com

Odkaz

https://www.roskn.sk