Krajské osvetové stredisko v Nitre

Krajské osvetové stredisko v Nitre je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Predmetom činnosti KOS je poskytovanie metodického poradenstva v kultúrno-osvetovej činnosti v rámci celého Nitrianskeho kraja, podporovanie činnosti kolektívov a jednotlivcov v záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej tvorbe, zabezpečovanie vzdelávacích, prezentačných podujatí a postupových súťaží a prehliadok, realizácia neformálneho vzdelávania v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, prevencie negatívnych spoločenských javov a astronómie.

Žurnalistické tvorivé písanie

19.10.2016 09:00 - Nitra

Popis

Žurnalistické tvorivé písanie - seminár predovšetkým pre pracovníkov v kultúre v obciach a kultúrnych inštitúciách.


Miesto konania: KOS v Nitre, Fatranská 3, 949 01 Nitra

Termín konania:19. 10. 2016, 9:00 - 13.00 hod.

Lektori: PhDr. Vlasta Hochelová, PhD., Doc. PhDr. Igor Hochel, PhD.


Kontaktná osoba: Jana Ondrušková

Tel,: 0911 540 016

Email: jana.ondruskova@kosnr.sk

 

 

Odkaz

http://www.kosnr.sk/