KAF Hojana

Klub autentického folklóru Hojana, ktorý funguje pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline, spája nadšencov pre tradičnú kultúru najmä v oblastiach Kysuce a Horné Považie. Na základe štúdia literatúry a vlastných výskumov spracovávajú najmä hudobno-tanečnú, ale aj zvykoslovnú či výtvarnú stránku folklóru skúmaných oblastí.

Zdobenie

14.11.2020 14:00 - Žilina

Popis

Vzdelávací seminár bude prebiehať prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Prihlásiť sa je možné emailom: ahoj@hojana.sk

Seminár je zameraný na tradičné ornamenty a techniky zdobenia, ktoré sa v minulosti využívali pri výrobe ľudového odevu. Lektorka: Eva Dudková, Slovenské národné múzeum v Martine


Kontaktná osoba

Daniela Srnanková

Tel.: 0902340988

Email: ahoj@hojana.sk

Odkaz

https://www.hojana.sk