Mestská knižnica v Bratislave

Sme verejným miestom, ktoré chce byť užitočné ľuďom v ich rôznych životných situáciách. Chceme byť priestorom pre odpočinok, učenie, poznávanie, prácu, tvorbu a stretávanie sa a poskytovať k tomu potrebné informácie, poradenstvo, priestor a nástroje.

Workshop: Zručnosti pre život

19.10.2022 17:30 - Bratislava

Popis

Na Slovensku sa po ukončení štúdia vzdelávajú len 4,8% dospelej populácie. V rámci Týždňa celoživotného učenia si predstavíme Európsky koncept Zručností pre život.

Cieľom workshopu je uvedomiť si a porozumieť kľúčovým kompetenciám pre život a inšpirovať sa možnosťami na vlastné vzdelávanie.


Miesto konania:

Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 2. poschodie


Prihláste sa na: vzdelavanie@mestskakniznica.sk alebo 0904 540 347

Odkaz

www.mestskakniznica.sk