Eduka - Vzdelávacie centrum

Prípravné a skúškové centrum medzinárodných jazykových skúšok, príprava na maturitné skúšky z cudzích jazykov, príprava na štátne jazykové skúšky, kurzy anglického , nemeckého , slovenského a maďarského jazyka pre cudzincov a študentov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Sme jazyková škola fungujúca v centre mesta Komárno s dlhoročnou tradíciou.

Workshop pre medzinárodné jazykové skúšky ECL vo vzdelávacom procese dospelých

14.10.2017 09:00 - Komárno

Popis

Workshop je zameraný na praktickú prezentáciu medzinárodných jazykových skúšok ECL s možnosťou zapojenie sa priamo do skúšobného procesu všetkých štyroch úrovní jazykových skúšok z anglického a slovenského jazyka.


Miesto konania:

Vnútorná okružná 28, 94501 Komárno


Kontaktná osoba:

Katarína Benčičová

Telefón: 0907 735 245

Email: info@eduka.eu.sk

Odkaz

www.eduka.eu.sk