Nezisková organizácia Trojlístok

Nezisková organizácia Trojlístok realizuje individuálnu a skupinovú sociálnu prácu od roku 2012 v meste Prešov a na úrovni Prešovského samosprávneho kraja, pre fyzické osoby, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ohrozenia sociálne rizikovým správaním v dôsledku nadužívania psychoaktívnych látok a závislosti. 

Workshop: Obraz vs. realita a niečo medzi tým

05.11.2019 16:00 - Prešov

Popis

Aké sú obrazy ženskosti, s ktorými sa vyrovnávame počas nášho života? Ako sa s nimi vyrovnávame? Odolávame im, alebo podliehame, či niečo medzi tým?

Podujatie ponúka kombináciu diskusných, zážitkových a prezentačných aktivít na identifikáciu vlastných stratégií žien pre ženy, ako sa vyrovnávať so spoločenským tlakom a očakávaniami od žien – od dievčatiek, tínedžeriek, manželiek, mileniek, matiek, pracovníčok a senioriek. Budeme hovoriť o úlohách žien, o ženskej kráse, sexualite, a všeličom inom v rôznych životných etapách.

Info leták


Lektorka 

Doc. Mgr. Monika Bosá, PhD.


Termín a čas konania

5.11.2019, od 16.00 do 17.30 hod.


Miesto konania

Trojlístok n.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov

Odkaz

http://www.trojlistokno.sk