Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Katedra andragogiky PF UMB - člen AIVD SR, akademické a vedecko-výskumné pracovisko

Vzdelávanie seniorov v súčasnej Európe

10.10.2017 13:30 - Banská Bystrica

Popis

Zameranie akcie: prednáška a diskusia na témy - význam edukácie seniorov v meniacom sa svete, univerzity tretieho veku v Európe (skúsenosti zo zahraničia), moderné edukačné technológie vo vzdelávaní seniorov.

Optimálny počet účastníkov: 25 - 30


Kontaktná osoba:

PhDr. Drahomíra Gracová, PhD.

Telefón: 048 446 4617

Email: drahomira.gracova@umb.sk

Odkaz

https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-andragogiky/