Academia Istropolitna Nova

Mimovládna nezisková organizácia poskytujúca vzdelávanie dospelých v oblasti regionálneho rozvoja.

Vzdelávanie o udržateľnom rozvoji pre učiteľov II. stupňa

07.11.2016 10:00 - Banská Bystrica

Popis

Využívanie platformy eSchool4S pri vzdelávaní o udržateľnom rozvoji v Dunajskom regióne“ pre učiteľov druhého stupňa.

Platforma eSchool4S je určená pre učiteľov stredných škôl a výchovu ich študentov k udržateľnému rozvoju, obsahuje on-line moduly:

1. Dunaj - rieka zjednotenej Európy

2. Čo znamená udržateľný rozvoj

3.. Voda

4. Klimatické zmeny

5. Udržateľná spotreba

5. Sociálna inklúzia


Kontaktná osoba:

Zuzana Štefániková

Tel.: 0910 128 776

Email: zuzana.stefanikova@ainova.sk

Odkaz

http://www.ainova.sk/