Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD SR má viac ako 30 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti vzdelávania dospelých a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA).

Vzdelávanie dospelých - Trnavský kraj

23.11.2022 14:00 - Trnava

Popis

OZ Lifestarter a Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR si Vás dovoľujú srdečne pozvať na podujatie Vzdelávanie dospelých - Trnavský kraj, ktorá sa uskutoční v rámci 22. ročníka Týždňa celoživotného učenia na Slovensku. 

Diskusia zástupcov zainteresovaných strán vzdelávania dospelých Trnavského kraja bude zameraná na hľadanie možností spolupráce na regionálnej úrovni.


Úvodné vstupy:

 

1) Zhodnotenie aktivít Učiacej sa Trnavy počas roka 2022  

(Mgr. Michal Koricina, PhD.) 

2) Informácie o činnosti Výskumného a Inovačného tímu 

(doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD., PaedDr. Jana Chynoradská) 

3) Zámery Učiacej sa Trnavy na rok 2023 

(Mgr. Michal Koricina, PhD.) 

4) Aktuálne informácie o novej Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva SR

(Mgr. Monika Korkošová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

5) Ako pomôcť implementovať Stratégiu 

(Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých) 

6) Možnosti Erasmus+ pre vzdelávanie dospelých v Trnave 

(Mgr. Roman Staník, Národná agentúra Erasmus+) 

7) Krátky brainstorming k vízii Učiacej sa Trnavy (prosím, premyslite si 2-3 témy, ktoré vnímate ako prioritné pre vzdelávanie v roku 2023)


REGISTRÁCIA

Odkaz

www.aivd.sk