Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD SR má viac ako 30 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti vzdelávania dospelých a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA).

Vzdelávanie dospelých - Košický kraj

08.11.2022 14:00 - Košice

Popis

 

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s partnermi TCU 2022 si Vás dovoľujú srdečne pozvať na podujatie Vzdelávanie dospelých - Košický kraj, ktorá sa uskutoční v rámci 22. ročníka Týždňa celoživotného učenia na Slovensku. 

Diskusia zástupcov zainteresovaných strán vzdelávania dospelých Košického kraja bude zameraná na hľadanie možností spolupráce na regionálnej úrovni a zabezpečenie kvality.


Ktoré inštitúcie by mali mať zastúpenie v Regionálnej rade KSK pre vzdelávanie dospelých?

Ako naštartovať procesy tvorby regionálnej stratégie vzdelávania dospelých?

Ako by mohla zafungovať regionálna koordinacia?

Ako zorganizovať lokálny/regionálny festival vzdelávania? 


Úvodné vstupy:

 

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva 2021 - 2030

Mgr. Ildikó Pathóová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Príde po novej Stratégií celoživotného vzdelávania aj nový zákon o vzdelávaní dospelých?

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

 

Samospráva a vzdelávanie dospelých

PhDr. Veronika Vasilová, PhD., Asociácia kultúrnych a osvetových inštitúciíAko môže pomôcť Erasmus+


Miesto konania:

Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice


REGISTRÁCIA

Odkaz

www.aivd.sk