Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD SR má viac ako 30 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti vzdelávania dospelých a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA).

Vzdelávanie dospelých - Bratislavský kraj

25.10.2022 10:00 - Svätý Jur

Popis

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s partnermi TCU 2022 si Vás dovoľujú srdečne pozvať na podujatie Vzdelávanie dospelých - Bratislavský kraj, ktorá sa uskutoční v rámci 22. ročníka Týždňa celoživotného učenia na Slovensku. 

Diskusia zástupcov zainteresovaných strán vzdelávania dospelých Bratislavského kraja bude zameraná na hľadanie možností spolupráce na regionálnej úrovni a zabezpečenie kvality.


Ktoré inštitúcie by mali mať zastúpenie v Regionálnej rade BSK pre vzdelávanie dospelých?

Ako naštartovať procesy tvorby regionálnej stratégie vzdelávania dospelých?

Ako by mohla zafungovať regionálna koordinacia?

Ako zorganizovať lokálny/regionálny festival vzdelávania? 


Program:


09:30 - 10:00 Registrácia

 

10:00 - 12:30 Úvodné vstupy a diskusia:

 

Privítanie

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

 

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva 2021 - 2030

PhDr. Kálmán Petőcz, PhD., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (tbc)

Mgr. Monika Korkošová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Má byť vzdelávanie dospelých súčasťou verejnej politiky aj na miestnej úrovni?

Mgr. Marta Jendeková, M.A., riaditeľka Academia Istropolitana Nova

 

Samospráva a vzdelávanie dospelých

PhDr. Veronika Vasilová, PhD., Asociácia kultúrnych a osvetových inštitúcií

 

Ako môže pomôcť Erasmus+

Ing. Roman Staník, Odbor riadenia projektov Národnej agentúry ERASMUS+, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu


Miesto konania:

Academia Istropolitana Nova, Prostredná 64, Svätý Jur


REGISTRÁCIA

Odkaz

www.aivd.sk