The European Association for the Education of Adults (EAEA)

Európska asociácia pre vzdelávanie dospelých (EAEA) je hlasom neformálneho vzdelávania dospelých v Európe. EAEA európska mimovládna organizácia so 137 členskými organizáciami v 44 krajinách a predstavuje viac ako 60 miliónov študujúcich po celej Európe.

Vzdelávanie dospelých a zamestnanosť

18.10.2016 09:30 - Bratislava

Popis

Miesto konania: V-klub, Námestie SNP 12, Bratislava


Akú úlohu hrá vzdelávanie dospelých v zamestnateľnosti občanov? Počas stretnutia EAEA a workshopov, budú 18. októbra účastníci diskutovať o najnovšom vývoji v tejto oblasti, so zvláštnym zreteľom na Nový program zručností pre Európu. Prezentované budú príklady najlepších postupov v oblasti pracovného vzdelávania, základných zručností a odborného vzdelávania a prípravy.

RÁMCOVÝ PROGRAM

09.45 – 10.00 Registration

10.00 – 10.15 Welcome speech / Per Paludan Hansen, EAEA President

10.15 – 10.30 Monika Korkošová, Director of Lifelong Learning Department, Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic

10.30 – 11.00 Adult learning for employment and skills / Dr. Katarina Popovic, ICAE Secretary General

11:00 – 11.30 Dana Bachmann, DG EMPL at the European Commission

11.30 – 11.45 Coffee break

11.45 – 12.15 Q&A

12.15 – 13.00 Good practices presentation and EAEA policy paper

  • Basic skills – The citizens’ curriculum / Joyce Black, Learning & Work Institute
  • VET and Higher Education – Good practices in Slovakia / Jakub Žabka, TREXIMA
  • EAEA policy paper on adult education and employment / Gina Ebner, European Association for the Education of Adults

 

13.00 – 14.00 Lunch break

14.00 – 15.45 World Café tables:

- Skills Guarantee

- Basic skills

- VET/Higher Education

- EAEA policy paper

15.45 – 16.15 Coffee break including regional exchange

16.15 – 16.30 Representative of the Employment Ministry (tbc)

16.30 – 17.00 Key messages from the debate and close Per Paludan Hansen, EAEA President 

REGISTRÁCIA


Adult Education and Employment

Venue: V-klub, Námestie SNP 12, Bratislava 

Please register here before 9 October.

What role does adult education play in employment? During the EAEA policy debate and workshop on 18 October, participants will discuss the newest developments in this area, with special attention paid to the Skills Agenda and the Skills Guarantee. The event will showcase best practice examples in work-based learning, basic skills and vocational education and training.

Participants are also invited to join the reception organised by EAEA member Association of Adult Education Institutions in the Slovak Republic (AIVD). It will take place on 17 October and will celebrate the Adult Learners' Week in Slovakia.

Taking place in the heart of Bratislava, the events will also represent an opportunity to meet adult education stakeholders working in Central Europe and discuss regional trends.

AGENDA

Register now.

Registrations will be open until 9 October 2016.

Odkaz

www.eaea.org