Katedra andragogiky, Prešovská univerzita

http://andragogika.weebly.com

Vzdelávame seniorov

23.09.2015 09:00 - Prešov

Popis

Workshop určený pre lektorov, kultúrno-osvetových pracovníkov, sociálnych pracovníkov a ďalších profesionálov, ktorí sa venujú vzdelávaniu seniorov.

Lektor: PhDr. Martina Lenhardtová, PhD.

Miesto konania: Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita
17. novembra 1, Prešov

Kontaktná osoba: PhDr. Branislav Frk, PhD. 

0905 505 599

brano.frk@gmail.com

Odkaz

http://andragogika.weebly.com