Katedra andragogiky, Prešovská univerzita

http://andragogika.weebly.com

Vzdelávame Rómov

22.09.2015 09:00 - Prešov

Popis

Workshop pre lektorov, učiteľov, komunitných a projektových pracovníkov, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní Romov, resp. v rómskych komunitách.

Lektor: PhDr. Marek Lukáč, PhD. 

Miesto konania: Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita
17. novembra 1, Prešov

Kontaktná osoba: PhDr. Branislav Frk, PhD. 

0905 505 599

brano.frk@gmail.com

Odkaz

http://andragogika.weebly.com