Inštitút celoživotného vzdelávania Slovenskej technickej univerzity (ICV.STUBA.SK) je pracoviskom STU s celouniverzitnou pôsobnosťou. Poslaním inštitútu je príprava, organizácia a zabezpečenie celoživotného vzdelávania

Výstava fotografií absolventov U3V DIGITÁLNA FOTOGRAFIA

19.10.2016 14:00 - Bratislava

Popis

Výstava fotografií absolventov študijného odboru DIGITÁLNA FOTOGRAFIA II sa uskutoční od 18. októbra 2016 od 16:00 pre absolventov študijného odboru Digitálna fotografia II a od 19. októbra 2016 v čase od  14:00 do 18:hod až do 31. októbra 2016 pre verenosť

Miesto konania: Primaciálny palác, Primaciálne námestie 494/2, 811 01 Bratislava-Staré Mesto / miestnosť Archa

Odkaz

http://www.stuba.sk/sk/pracoviska/institut-celozivotneho-vzdelavania-stu-v-bratislava.html?page_id=672