Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Chceme byť združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Urobme si kvalitu v kariérovom poradenstve

25.10.2017 16:30 - Bratislava

Popis

Regionálny workshop ZKPRK štartujúci participatívny a otvorený proces tvorby nástrojov riadenia kvality v kariérovom poradenstve na Slovensku.

Aké by mohli byť výstupy tohto procesu?

 • Sebahodnotiaci a hodnotiaci nástroj pre kvalitu služby kariérových poradcov
 • Program mentoringu pre kariérových poradcov
 • Nástroj pre hodnotenie kvality poskytovanej služby pre organizácie poskytujúce kariérové poradenstvo.
 • Rámec a postupy pre rozvoj kvality poskytovaných služieb kariérového poradenstva.

Program:

 • Čo s kvalitou v kariérovom poradenstve? Predstavenie projektu (Tomáš Šprlák, predseda ZKPRK)
 • Európska dobrá prax pre kvalitu v kariérovom poradenstve:
  • Národné štandardy kvality a rámec rozvoja kvality v Nemecku (Karen Schober-Brinkmann)
  • Matrix Standard, Quality in Careers Standard a Ofsted vo Veľkej Británii (Vanessa Dodd)
  • Uznávanie kvalifikácie kariérového poradcu – skúsenosti z ČR? (Alice Mullerová)
 • Diskusia, vytvorenie pracovnej skupiny QUAL-IM-G a závery.

Ďaľšie informácie


Miesto konania
Križkova 9 Bratislava, 811 04 Slovenská


Kontaktná osoba

Tomáš Šprlák

Telefón:  0907 433 299

Email: predseda@zkprk.sk

Odkaz

www.zkprk.sk