Pressburg Academy

poskytujeme vzdelávacie programy pre celú dospelú populáciu. Ponúkame voľnočasové, neformálne vzdelávanie, rovnako ako široký výber kurzov rozširujúcich zručnosti a vedomosti pre pracovný trh.

V našich kurzoch, workshopoch a vzdelávacích programoch kladieme dôraz na individuálny prístup ku študentom. Dospelí si u nás rozšíria svoje zručnosti a znalosti z rôznych oblastí, príjemne strávia svoj voľný čas a získajú príležitosti získať nových známych.

Zakladateľkou centra je Klaudia Bednárová, ktorá sa dlhoročne venuje nielen vytváraniu ekosystémov vzdelávania vo firmách a organizáciách, ale aj hľadaniu stratégií k efektívnemu učeniu sa a rozvoju osobnosti.

Umenie moderny – maliarstvo prvej polovice 20. storočia

25.11.2021 18:00 - Online

Popis

Čo sa stalo s maliarstvom a prečo mu čoraz viac ľudí prestalo rozumieť ? Zoznámte sa s maliarstvom prvej polovice 20. storočia a novými tendenciami umenia moderny, na základe ktorých výtvarné umenie nabralo celkom nový výraz.


Termín konania:

Štvrtok 25.11.2021, 18:00 - 19:00 hod.


O kurze:

Zoznámte sa so základnou problematikou maliarstva prvej polovice 20. storočia a nahliadnite do rôznych smerov a tendencií, na základe ktorých výtvarné umenie nabralo celkom nový výraz. Pozrieme sa na zlom vo vnímaní maľby, od smelých snáh impresionistov, ktorí sa za každú cenu snažili vymaniť z nátlaku akademického maliarstva, cez hlavné avantgardy, až po abstrakciu a provokatívne „anti-umelecké“ kroky dadaistov. Pre lepšie pochopenie si osvojíme aj spoločensko-historický kontext tohto obdobia a pozrieme sa tiež na zaujímavé miľníky, ktoré so sebou umenie a jeho autori priniesli.

ČO SA NA WORKSHOPE NAUČÍTE? 

  1. Zistíte, ako sa umelecké diela moderny vzájomne ovplyvňovali 
  2. Pozrieme sa na zaujímavé momenty vo vnímaní maľby ( impresionizmus, avantgarda a dadaizmus)
  3. Preberieme aj spoločensko-historický kontext obdobia prvej polovice 20. storočia

Ďalšie informácie a registrácia

Odkaz

https://pressburgacademy.org/product/umenie-moderny-maliarstvo-prvej-polovice-20-storocia/