OZ Lifestarter

občianske združenie,
plné kreatívnych ľudí,
ktorí sú odhodlaní meniť svet.

https://lifestarter.sk

 

Učiaca sa Trnava

22.10.2021 09:00 - Trnava

Popis

Festival učenia (sa)

Piatok / 22.10.2021

Miesto konania: Nádvorie, Malý Berlín, Divadlo Jána Palárika

Program festivalu a registrácia  (festival sa uskutoční v režime OTP)


Najväčším bohatstvom mesta sú ľudia. O to viac, keď sú kreatívni, rozvíjajú sa a neprestávajú sa učiť novým veciam. Projekt Učiaca sa Trnava chce pomôcť Trnave investovať do ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí tu žijú a pracujú. 

Našim cieľom je prepojiť všetkých lokálnych aktérov vo vzdelávaní – od škôl a univerzít až po záujmové a kultúrne organizácie – za účelom spoločnej tvorby vízie rozvoja výchovy a vzdelávania v Trnave. 

Prostredníctvom networkingových stretnutí, vzdelávacích podujatí, stretnutí odborných pracovných skupín a rôznych propagačných aktivít chceme zvýšiť povedomie a hodnotu učenia sa v každom veku a prispieť k aplikácii inovatívnych prístupov do vzdelávania. 

Veríme, že Trnava má veľký potenciál byť učiacim sa mestom, a to nielen vďaka bohatej histórii spojenej so vzdelávaním, ale aj kvôli množstvu vzdelávacích inštitúcií plných inšpiratívnych ľudí, ktorým záleží na celoživotnom učení sa. 

Projekt Učiaca sa Trnava zastrešuje občianske združenie Lifestarter, ktoré ho realizuje pod záštitou a v spolupráci s Mestom Trnava  a desiatkou ďalších partnerov. 

 

Odkaz

https://www.uciacasatrnava.sk