Žitnoostrovské osvetové stredisko

Žitnoostrovské osvetové stredisko je príspevková organizácia s vlastnou právnou subjektivitou pôsobiacou v zmysle osvetového zákona, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Organizuje podujatia pre občanov Slovenskej republiky, hlavne Žitného ostrova, v rôznych oblastiach kultúry a kultúrneho života, zabezpečuje metodickú pomoc, odborné poradenstvo, vypracúva a predkladá projekty.

Tvorivo na osvete – Paličkovaná krása

20.10.2022 15:00 - Dunajská Streda

Popis

Vzdelávacia aktivita je ponukou tvorivej dielne ľudových remesiel pre širokú verejnosť. Tvorivá aktivita s vyzdvihnutím významu paličkovanej čipky, prostredníctvom teoretickej i praktickej časti osvojenie základnej techniky paličkovanej čipky, obnovenie tradície pôvodného umeleckého remesla, rozvoj tvorivosti, aktívne využitie voľného času.


Miesto konania:

Žitnoostrovské osvetové stredisko, Dunajská Streda


Ternín konania: 

20. 10. 2022, 15.00 hod.


Kontaktná osoba:

Mgr. Erika Sinová

Tel.: 031/552 27 62

Email: sinova.erika@zupa-tt.sk

Odkaz

https://www.osvetads.sk