Žitnoostrovské osvetové stredisko

Žitnoostrovské osvetové stredisko je príspevková organizácia s vlastnou právnou subjektivitou pôsobiacou v zmysle osvetového zákona, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Organizuje podujatia pre občanov Slovenskej republiky, hlavne Žitného ostrova, v rôznych oblastiach kultúry a kultúrneho života, zabezpečuje metodickú pomoc, odborné poradenstvo, vypracúva a predkladá projekty.

Tvorivo na osvete – Črepníkové hávedníky

22.10.2020 09:00 - Dunajská Streda

Popis

Prezenčné podujatie je zrušené. O náhradnom termíne budeme informovať.


 Projekt umožní spoznať najbežnejšie druhy drobných živočíchov a kreatívne zhotoviť črepníkové domčeky, miesto k prezimovaniu užitočného hmyzu. Tvorivou dielňou s environmentálnym charakterom zvýšiť zručnosť a aktivizovať k pozitívnemu vzťahu k prírode a ochrane životného prostredia.


Miesto konania:

Žitnoostrovské osvetové stredisko
Ulica biskupa Kondého 10
929 01 Dunajská Streda


Kontaktná osoba: 

Bc. Erika Sinová

Tel.: 0911265582

Email: sinova.erika@zupa-tt.sk

Odkaz

https://www.osvetads.sk