Akadémia vzdelávania Čadca o.z.

Akadémia vzdelávania Čadca je neziskové občianske združenie pôsobiace v oblasti vzdelávania dospelých. Organizujeme rôzne druhy vzdelávania - jazykové kurzy, odborné semináre, rekvalifikačné kurzy a projekty.

Tréning pamäte pre učiteľov

24.09.2015 14:30 - Čadca

Popis

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Čadca, Námestie slobody 59

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Krkošková

0902930228 / avca@aveducation.sk

Odkaz

https://www.facebook.com/pages/Akad%C3%A9mia-vzdel%C3%A1vania-pobo%C4%8Dka-%C4%8Cadca/148191695225572?fref=ts