Krajské osvetové stredisko v Nitre

Krajské osvetové stredisko v Nitre je kultúrno-osvetová inštitúcia. Jej úlohou je podpora záujmovo-umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, zabezpečovanie postupových súťaží a prehliadok, vyhľadávanie, uchovávanie a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva, ľudovej kultúry, poskytovanie metodického poradenstva a vzdelávania v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti. Podujatia pripravujeme hlavne pre okresy Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce, ale v niektorých oblastiach pôsobíme v celom Nitrianskom kraji. Organizujeme aj medzinárodné festivaly a podujatia. Boli sme spoluorganizátormi aj celoslovenských súťaží amatérskej fotografie a filmov.

Tradičné remeslá - výroba sviečok z včelieho vosku

11.11.2021 16:00 - Nitra

Popis

Tvorivá dielňa pre dospelých V Krajskom osvetovom stredisku v Nitre ponúkame možnosť vlastnoručne si vyrobiť sviečky z včelieho vosku za odbornej pomoci lektorky.

Vyrábať budeme malé aj väčšie odlievané sviečky a povenujeme sa aj točeným sviečkam z medových plátov.

Nutné prihlásenie sa vopred.

Viac info na www.kosnr.sk


Kontaktná osoba

Mgr. Mariana Füleová

Tel.: 0911 540 023

Email: mariana.fuleova@kosnr.sk

Odkaz

www.kosnr.sk