Záhorské osvetové stredisko v Senici

Základným poslaním Záhorského osvetového strediska je v súlade s osvetovým zákonom uchovávanie a šírenie ľudových tradícií a zvyklostí.

Priority : 1. Organizovanie krajských a regionálnych postupových súťaží a prehliadok na ktoré nadväzujú celoštátne prehliadky a súťaže

2. Plnenie štátnych úloh v oblasti osvety a vzdelávania.

3. Pôsobí ako informačno-vzdelávacie centrum hlavne pri plnení vládnych programov a mapovaní a dokumentácii miestnej kultúry

4. Vytváranie databázy informácií o miestnej a tradičnej kultúre v regióne

5. Metodická pomoc kolektívom i jednotlivcom v záujmovej činnosti

6. Spolupráca so samosprávou, občianskymi združeniami, cirkvou

7. Klubová činnosť

Stretnutie s minulosťou

19.10.2016 17:00 - Senica

Popis

Cieľom prednášky je priblížiť históriu mesta Senica a blízkeho okolia od najstarších dôb. Oboznámiť verejnosť s archeologickým výskumom a nálezmi, ktoré sa našli na území mesta.


Kontaktná osoba: Nina Gurínová

 

Tel.: 0918653092, 034/6543205

Email: gurinova.nina@zupa-tt.sk

Odkaz

http://www.osveta-senica.sk/