Ústav celoživotného vzdelávania, Žilinská univerzita v Žilina

Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline je pracovisko poskytujúce vzdelávacie a poradenské služby v oblasti seniorského vzdelávania prostredníctvom Univerzity tretieho veku, jazykové vzdelávanie študentom Žilinskej univerzity v rámci vysokoškolského štúdia i širokej verejnosti prostredníctvom ,jazykových kurzov. Je certifikačným centrom pre Cambridge English jazykové skúšky a skúšky Goetheho inštitútu. Pripravuje a realizuje aj vzdelávacie programy pre vysokoškolských učiteľov.

Stengl IT Akademie - 2.ročník špecializovaného IT nemeckého jazykového kurzu

11.10.2017 07:45 - Žilina

Popis

Historicky prvý kurz nemeckého jazyka na Slovensku vytvorený špeciálne pre ITčkárov. Vznikol spoločným úsilím IT firmy stengl a top jazykovej školy Goethe Institut.
V roku 2017 pokračujeme na Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej Univerzity v Žiline.

Ďalšie informácie


Miesto konania

Žilinská univerzita v Žiline


Kontaktná osoba

Ing.Lucia Hrebeňárová

Telefón: 0905 780 396

Email: hrebenarova@uniza.sk

 

Odkaz

www.stenglakademie.sk