Aptet n.o.

Poslaním mimovládnej organizácie Aptet n.o., je pomôcť ľuďom adaptovať sa na zmeny, ktoré súvisia so starnutím a starobou.

Starnutie a učenie

26.10.2019 15:00 - Levice

Popis

Pripravujeme


Miesto konania

Aptet, n. o., Mlynská 2238, 934 01 Levice


Kontaktná osoba

Stanislav Lőrincz

Telefón: +421 915 773 229

Email: lorincz@aptet.sk

Odkaz

http://www.aptet.sk