Academia Istropolitana Nova / AINova

Poslaním AINovy je vzdelávať a vytvárať priestor na prenos vedomostí a skúseností a tým podporovať aktívnu úlohu účastníkov vzdelávania v ďalšom rozvoji Slovenska a európskeho regiónu, s dôrazom na zachovanie a propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva, na propagáciu spoločných európskych tém a osobnostný rozvoj jednotlivcov.

Správa bytového fondu na Slovensku

23.09.2015 09:00 - Bratislava

Popis

Tešíme sa na Vás 23.septembra 2015 v čase od 9:00 do 12:00 hod. v Informačnom centre AINova, Prostredná 64, Svätý Jur.


Kontaktná osoba:

Helena Bakaljarová
02/449 0450
helena.bakaljarova@ainova.sk

 

Odkaz

https://www.facebook.com/oz.ainova?fref=ts