Academia Istropolitana Nova / AINova

AINova je inštitúcia celoživotného vzdelávania. Poskytuje odborné vzdelávanie aj konzultačné služby a zúčastňuje sa na projektoch aplikovaného výskumu.

Správa bytového fondu

28.09.2020 08:00 - Svätý Jur

Popis

PRIPRAVUJEME / ukážková hodina


Vzdelávací program bol vytvorený s cieľom prispieť k profesionalizácii správy bytového fondu na Slovensku. Osnovy boli načrtnuté už v rokoch 2005-2007 v rámci výskumného slovensko-nemecko-rakúskeho projektu Analýza efektívnosti správy bytového fondu na Slovensku a návrh ďalšieho vzdelávania. Projektu sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva financií SR, profesijných združení a tiež experti z akademickej sféry.


Kontaktná osoba

Lucia Gembešová

+421/2/44 97 04 52-53

ainova@ainova.sk

Odkaz

https://ainova.sk