Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Regionálna kultúrno-osvetová inštitúcia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom, pôsobiaca na hornej Nitre - okresy Prievidza a Partizánske.

Spoločenská etiketa v podmienkach miestnej samosprávy

23.10.2019 15:00 - Prievidza

Popis

 


Kontaktná osoba

Ľudmila Húsková

Telefón: 0901 918 820

Email: ludmila.huskova@rkcpd.sk

Odkaz

www.rkcpd.sk