Národné osvetové centrum

Národné osvetové centrum je odborným a metodickým pracoviskom pre kultúrno-osvetovú činnosť, koordinačným a výkonným pracoviskom pre teoretickú, analytickú, informačnú, dokumentačnú a konzultačnú činnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, koordinačným a výkonným pracoviskom pre výskum a štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry, odborným pracoviskom, ktoré vedie národný register kultúrneho dedičstva ako centrálnu evidenciu údajov a informácií o kultúrnom dedičstve a pracoviskom pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti. 

Sociálne siete a kultúra

30.11.2018 10:00 - Bratislava

Popis

Národné osvetové centrum v spolupráci s Elektronickou platformou vzdelávania dospelých v Európe (EPALE) si Vás dovoľujú srdečne pozvať na podujatie Sociálne siete a kultúra.

Ako tvoriť zaujímavý obsah pre sociálne siete (facebook, instagram, pinterest a ďalšie) v oblasti kultúry? Prezentácia a workshop budú zamerané na tvorbu vizuálneho obsahu(infografika, video, gif, animácie) v dostupných aplikáciách. 

Na workshop je potrebné, aby si účastníci priniesli počítač, tablet alebo smartphone.


POZVÁNKA


Lektor:

Braňo Frk je learning designer, ktorý sa venuje inováciám a technológiám vo vzdelávaní dospelých. Viac info na http://about.me/branofrk


Registrovacia je potrebná v termíne do 26.11.2018 prostredníctvom formulára.


Miesto konania:

Multifunkčné kultúrne centrum V-klub

Námestie SNP 12, Bratislava


Kontaktná osoba:

Veronika Vasilová

Telefón: 0918 817 134

Email: veronika.vasilova@nocka.sk

Odkaz

www.nocka.sk