Academia Istropolitana Nova

AINova je inštitúcia celoživotného vzdelávania, ktorá sa sústreďuje na rozvoj ľudských zdrojov a prípravu odborníkov s cieľom napomôcť zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska a naplniť očakávania, ktoré sú spojené s členstvom Slovenska v Európskej únii. AINova poskytuje odborné vzdelávanie aj konzultačné služby a zúčastňuje sa na projektoch aplikovaného výskumu. Organizuje dlhodobé programy aj krátkodobé vzdelávacie kurzy pre účastníkov zo štátneho a verejného sektora ako aj pre rôzne profesijné skupiny. Od svojho založenia presadzuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a výskumu, a to hlavne vytváraním medzinárodných partnerstiev, rozvojom aktívnej cezhraničnej spolupráce a poskytovaním svojich skúseností v zahraničí.

Škola tradičných stavebných remesiel 2022

26.10.2022 10:00 - Svätý Jur

Popis

Školenie bude prebiehať v dňoch 26. - 28. 10. 2022. Viac informácií ku školenie je možné nájsť na https://ainova.sk/education/skola-stavebne-remesla/


Miesto konania: 
AINova, Prostredná 64, Svätý Jur

Termín konania:

26.10.2022


Kontaktná osoba:

Ing. Zuzana Svítková

+421 2 44 97 04 53

bhcd@ainova.sk 

Odkaz

www.ainova.sk