Akadémia vzdelávania Čadca o.z.

Akadémia vzdelávania Čadca o.z. je modernou organizáciou celoživotného vzdelávania poskytujúca najširšiu ponuku kvalitných vzdelávacích služieb v regióne Kysúc. Sme neziskové občianske združenie a naše portfólio sa skladá z týchto hlavných aktivít: jazyková škola s tradíciou od roku 1997, rekvalifikačné kurzy pre verejnosť a uchádzačov o zamestnanie, odborné semináre, akreditované kontinuálne vzdelávanie pre pedagógov, počítačové kurzy, projekty, dotácie a záujmové vzdelávanie.

Senior Akademy - alebo ako a prečo učiť seniorov cudzie jazyky ?

12.11.2020 12:00 - Čadca

Popis

Akadémia vzdelávania Čadca o.z. sa od roku 2013 venuje aj vzdelávaniu seniorov. V tomto roku bol náš súťažný príspevok - projekt „Senior Akadémia 2019“ pred národnou porotou iniciatívy Európskej komisie pre inovačné jazykové projekty ocenený certifikátom „Európska značka pre jazyky 2020“. V rámci tohto workshopu by sme radi prezentovali aj ostatným záujemcov naše skúsenosti so vzdelávaním seniorov.


Miesto konania

Akadémia vzdelávania Čadca, Námestie slobody 59


Dátum a čas konania:

12. 11. 2020, 12:00- 14:00 hod.


Kontaktná osoba

Mgr. Jana Krkošková

Tel.: 0902930228

Email: akademiacadca@gmail.com

Odkaz

https://www.akademiacadca.sk/