Krajanský inštitút - KALAB

Kalab je centrom umenia Slovákov v zahraničí a študentov umenia doma, a tiež verejná obývačka živých tém okolo nás. O živote našich krajanov v zahraničí sa neučí ani v škole, pritom ide o tému prierezovú a možno aj preto sme voči menšinám netolerantní a sú nám cudzie. Pripravili sme teda stálu expozíciu slovenskej insity z Vojvodiny, knižnicu dolnozemských autorov a vzdelávacie pásma pre školy a verejnosť o slovenskom vysťahovalectve v európskom priestore. Slovensko sa dnes pasuje s odlivom šikovných a talentovaných mladých ľudí v rôznych odvetviach. V Kalabe sme vytvorili miesto aj mladým umelcom, aby mohli svoju tvorbu prezentovať a ponúkať verejnosti a mali tak motiváciu tvoriť doma. Kalab je verejnou obývačkou, kde popri našej stálej expozícii môžete zažiť diskusie, debaty, workshopy, čitateľský klub, premietanie filmov... Všetko, čo nám spoluvytvára pocit domova, taký aký prežívame každý v tej našej obývačke doma <3

PsychoHRY

30.11.2018 18:00 - Bratislava

Popis

Poďte sa s nami zahrať zaujímavé psychologické hry, pri ktorých sa nielen zabavíte, ale aj zlepšíte svoje komunikačné schopnosti pod vedením lektorov z projektu OTVORENÁ HRA. Hry sú zamerané najmä na verbálnu a neverbálnu komunikáciu a pozornosť. Odnesiete si inšpiratívne skúsenosti a zážitky. Máte možnosť zlepšiť svoje komunikačné schopnosti, potrénovať mozgové závity, precvičiť pozornosť a spoznať nových ľudí. Hlavne však ide o ZÁBAVU, ktorú si spolu užijeme.


Miesto konania:

KALAB, Zámocká 5, Bratislava


Kontaktná osoba:

Andrea Kutlíková

Telefón: +421915380227

Email: andrea.kutlikova@gmail.com

Odkaz

https://krajanskyinstitut.wixsite.com/kalabcentrum