Otvorená Hra o.z.

Prečo Otvorená Hra? Našim snom je, že jedného dňa ľudia vyložia svoje komunikačné karty na stôl, a namiesto pretvárky, manipulácie a nedôvery bude štandardom úprimnosť, priateľstvo a porozumenie. Autentická a rovnocenná komunikácia má zmysel v mnohých oblastiach života, v rodine, v škole aj v práci. Aký je náš prístup? Žiaden úspech sa nedá dosiahnuť rýchlo a jednoducho, ako to s obľubou hlásajú rôzne marketingové kampane. Uvedomujeme si, že stať sa majstrom komunikačných zručností vyžaduje dlhodobý tréning. Našim poslaním je preto neustále hľadať lepšie spôsoby, ako spraviť každodenný tréning efektívnejším, zábavnejším a modernejším. Čo robíme? Najčastejšie organizujeme rôzne školenia, workshopy, prednášky aj dlhodobé tréningy. Všetky naše aktivity sa snažíme robiť čo najviac interaktívne a prakticky. Zároveň pracujeme na gamifikovanom online vzdelávaní a skúmame prepojenia s najmodernejšími technológiami. Veľmi radi sa hráme, a preto už tretí rok organizujeme PsychoHRY. Toto podujatie sa odohráva viackrát do mesiaca, a je spojením zábavy a komunikačného tréningu.

PsychoHRY

10.10.2017 17:00 - Bratislava

Popis

Čo to sú PsychoHRY? Zábavno vzdelávacia akcia, trvajúca spravidla 4 - 5 hodín. Účastníci si počas nej môžu neformálnym spôsobom osvojiť rôzne komunikačné a psychologické zručnosti. Po jednotlivých aktivitách nasleduje spätná väzba a diskusia. 


Miesto konania:

Kalab - krajanské centrum, Zámocká 5, Bratislava


Kontaktná osoba:

Martin Čajko

Telefón: 0948 126 533

Email: martin.cajko@otvorenahra.sk

Odkaz

www.otvorenahra.sk