IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna príspevková organizácia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je rozvoj potenciálu a kompetencií mladých ľudí, podpora a rozvoj práce s mládežou, neformálne vzdelávanie a implementácia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v zmysle Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020.

Projekt je zmena

04.10.2019 10:00 - Nitra

Popis

Určite si už zažil(a) chvíľu, kedy si chcel(a) niečo zmeniť. Možno niečo vo svojom živote alebo niečo, vo svojom okolí, čo sa ti nepáčilo alebo by mohlo fungovať lepšie. Veci okolo nás sa dajú meniť a často sú okolo nás inštitúcie alebo sponzori, ktorí by boli ochotní dať ti peniaze na to, aby si mohol(a) uskutočniť svoje plány. Ľudia z tvojho okolia ti budú možno hovoriť, že napísať a zrealizovať projekt je ťažké a komplikované. Chceme ťa pomocou vzdelávania PROJEKT JE ZMENA presvedčiť, že keď sa nájde ten správny systém, až také zložité to nie je.  


Miesto konania

Hotel Agroinštitút, Akademická 4, Nitra


Termín: 4-6.10.2019 a 15-17.11.2019


Opis vzdelávania

I: fáza: PROJEKT JE ZMENA I – 4.-6.10.2019 (prezenčne, začiatok v piatok o 16:00, koniec v nedeľu o 14:00)
medzifáza na overenie v praxi – realizácia malého projektového zámeru (dištančne)
II. fáza: ROJEKT JE ZMENA II – 15.-17.11.2019 (prezenčne, začiatok v piatok o 16:00, koniec v nedeľu o 14:00)


Cieľová skupina

aktívni mladí ľudia (15 – 19) a ich učitelia


Kontaktná osoba

Ivana Boboňová

Mobil: +421 917 402 523

E-mail: ivana.bobonova@iuventa.sk


PRIHLÁŠKA

Odkaz

www.iuventa.sk