Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Slovak Business Agency  v súčasnosti predstavuje v Slovenskej republike kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malých a stredných podnikov. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora.

Projekt eKasa – povinnosti, výhody, prax

20.09.2019 11:00 - Bratislava

Popis

Online napojenia všetkých registračných pokladníc na portál finančnej správy – eKasa - je moderné online riešenie s výraznými benefitmi pre podnikateľov. Získajte špičkové informácie z prvej ruky od toho najpovolanejšieho. Aby ste v praxi urobili všetko čo treba a neurobili chybu.


ČO SA DOZVIETE?

  • predstavenie projektu online napojenia pokladníc na portál finančnej správy 
  • základné pojmy a novinky platné od 1.1.2019 v oblasti evidencie tržieb 
  • uvedenie virtuálnej (VRP) alebo online registračnej pokladnice (ORP) do prevádzky
  • postup a povinnosti podnikateľa, používanie a prevádzka ORP a VRP
  • ako správne evidovať tržbu, uchovávať údaje, predchádzanie sankciám, súčinnosť pri kontrole 
  • ukončenie používania ORP a VRP
  • otázky a odpovede

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

pplk. Ing. Ladislav Hanniker – je generálnym riaditeľom sekcia boja proti podvodom a analýzy rizík Finančného riaditeľstva SR. V podmienkach finančnej správy zabezpečuje realizáciu výkonu verejnej moci elektronicky. V procesoch implementácie prierezových systémov finančnej správy prispieva k zabezpečeniu transformácie platforiem z papierových na digitálne, čím umožňuje znižovať záťaž pre podnikateľskú verejnosť. Riadi celoplošné zavedenie on-line elektronického systému e-Kasa slúžiacemu k evidovaniu tržieb v hotovosti.


KEDY?

20.9.2019, od 11.00 do 13:00 hod.


KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2

Twin City Blok A
811 09 Bratislava


Registrácia a podmienky

Ukončenie registrácie: 19.9.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Odkaz

https://www.npc.sk/sk/