Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

www.umb.sk

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila status univerzity. Je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním. Ponúka klasické univerzitné spektrum možností vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, politických, humanitných a prírodných vied, v odboroch medzinárodné vzťahy, v ekonomických odboroch a v matematike realizuje aj anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium. UMB rozvíja spoločné študijné programy a kontakty s významnými zahraničnými univerzitami, kde študenti majú možnosť absolvovať časť svojho štúdia. Aj preto absolventi UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí.

Pripraviť sa, pozor, štart!

23.09.2015 14:00 - Banská Bystrica

Popis

Kariérové poradenstvo pre študentov a čerstvých absolventov UMB

Miesto konania: Nová budova Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského 10, 97401 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Terézia Rohn, tel. 048/446 1164, email: terezia.rohn@umb.sk

Odkaz

https://www.facebook.com/kariernecentrumUmb?fref=ts