Academia Istropolitna Nova / AINova

Mimovládna organizácia zaoberajúca sa vzdelávaním dospelých

Príprava projektovej žiadosti

09.10.2017 08:30 - Svätý Jur

Popis

Príprava a riadenie projektov

Modul A/Príprava projektovej žiadosti


Kontaktná osoba:

Zuzana Štefániková

Tel.: 0910 128 776

Email: zuzana.stefanikova@ainova.sk

Odkaz

www.ainova.sk