Academia Istropolitana Nova

AINova je inštitúcia celoživotného vzdelávania, ktorá sa sústreďuje na rozvoj ľudských zdrojov a prípravu odborníkov s cieľom napomôcť zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska a naplniť očakávania, ktoré sú spojené s členstvom Slovenska v Európskej únii. AINova poskytuje odborné vzdelávanie aj konzultačné služby a zúčastňuje sa na projektoch aplikovaného výskumu. Organizuje dlhodobé programy aj krátkodobé vzdelávacie kurzy pre účastníkov zo štátneho a verejného sektora ako aj pre rôzne profesijné skupiny. Od svojho založenia presadzuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a výskumu, a to hlavne vytváraním medzinárodných partnerstiev, rozvojom aktívnej cezhraničnej spolupráce a poskytovaním svojich skúseností v zahraničí.

Príprava a riadenie projektov

11.11.2021 08:30 - online

Popis

 

Chcete v najbližších rokoch financovať svoje zámery z externých zdrojov?

Orientujete sa v iniciatívach a plánovanom financovaní z eurofondov, grantov a dotácií?

Absolvujte on-line interaktívny vzdelávací program, ktorý ponúka potrebné vedomosti z oblasti projektového manažmentu a praktické skúsenosti z prípravy a implementácie projektov.

Viac o kurze nájdete na: https://ainova.sk/education/priprava-a-riadenie-projektov-online/


V prípade záujmu o náhľad do aktuálne prebiehajúceho kurzu, nás prosím kontaktujte.


Kontaktná osoba

Mgr. Bernadeta Lörincová

+421 944 040 374

Email: bernadeta.lorincova@ainova.com

 

Odkaz

https://ainova.sk/education/priprava-a-riadenie-projektov-online/