Academia Istropolitana Nova / AINova

AINova je inštitúcia celoživotného vzdelávania. Poskytuje odborné vzdelávanie aj konzultačné služby a zúčastňuje sa na projektoch aplikovaného výskumu.

Príprava a riadenie projektov

09.11.2020 09:00 - Svätý Jur

Popis

PRIPRAVUJEME / Ochutnávka kurzu 


Chcete financovať svoje zámery z európskych fondov v najbližších rokoch? Absolvujte vzdelávací program PRÍPRAVA A RIADENIE PROJEKTOV, ktorý je postavený na praktickej príprave projektov už počas školenia. Vzdelávací program ponúka potrebné vedomosti z oblasti projektového manažmentu metódou logickej matice a praktické skúsenosti z prípravy a implementácie projektov.


Kontaktná osoba

Zuzana Štefániková

+421/2/44 97 04 52-53

zuza.stefanik@gmail.com

Odkaz

https://ainova.sk