Academia Istropolitana Nova / AINova

Poslaním AINovy je vzdelávať a vytvárať priestor na prenos vedomostí a skúseností a tým podporovať aktívnu úlohu účastníkov vzdelávania v ďalšom rozvoji Slovenska a európskeho regiónu, s dôrazom na zachovanie a propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva v jeho rozvoji, na rozvíjanie nosných európskych tém a osobnostný rozvoj.

Príprava a riadenie projektov

22.09.2015 08:30 - Svätý Jur

Popis

Tešíme sa na Vás v dňoch 22. až 25.septembra 2015 v čase od 08:30 do 16:30 hod. v Informačnom centre AINova, Prostredná 64, Svätý Jur.

Kontaktná osoba:

PhDr. Zuzana Štefániková

Tel.: 0910/128 776

zuzana.stefanikova@ainova.sk

 

Odkaz

https://www.facebook.com/oz.ainova?fref=ts