Krajanský inštitút - KALAB

Menšiny sú vzácne, treba ich chrániť a podporovať - prinášajú pestrosť a obohatenie. Kalab je kultúrno- vzdelávacie centrum, ktoré predstavuje tvorbu slovenskej menšiny v zahraničí, lebo je unikátna a "naša". Tiež poskytuje priestor súčasným študentom umenia doma na prezentáciu svojej tvorby. Kalab je miestom bežných stretnutí, ale aj živých diskusií a workshopov na témy, ktoré sa nás dotýkajú a cibria zmysel pre zodpovednosť.

Príbeh jedného domu: David Unreich - zápasník z Kapucínskej

11.10.2017 19:00 - Bratislava

Popis

Príbeh jedného domu tentokrát o zápasníkovi Davidovi Unreichovi. Inšpiratívna osobnosť Bratislavčana, ktorý vyzval na súboj Hitlera, a ktorého rodičia a sestra zahynuli v koncentračných táboroch. 


Hudba, tanec, stand up Michael Szatmary - Stand Up Comedy, rozprávanie zaujímavých hostí a príjemné posedenie pri pohári vína.


To, všetko vo veľmi príjemnom priestore Kalab, pretože dom Unreichovcov dnes už nestojí. Ozaj, viete prečo? Príďte a dozviete sa viac.
Vstup voľný!

Príbeh jedného domu je projektom rozpamätávania sa, prebúdzania z amnézie, čítania príbehov vpísaných do múrov domov a do zimomriavok na našich rukách, hľadania miesta v nás, ktoré si to všetko pamätá.
#pribeh1domu

Viac o podujatí


Miesto konania:
KALAB, Zámocká 5, Bratislava

(videonavigácia alebo mapa zo zástavky Zochova │ Zámocká)


Kontaktná osoba

Andrea Kutlíková

Telefón: +421915380227

Email: andrea.kutlikova@gmail.com


Kalab je centrom umenia Slovákov v zahraničí a študentov umenia doma, a tiež laboratórium živých tém okolo nás. V Bratislave nám chýbalo miesto, kde by sme mohli zhliadnuť insitnú tvorbu Slovákov z Vojvodiny, dnes ašpirujúcu na zápis medzi pamiatky nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO a je to škoda. O živote našich krajanov v zahraničí sa neučí ani v škole, pritom ide o tému prierezovú - na zemepise, dejepise, slovenčine, výtvarnej, hudobnej aj občianskej výchove, všade tam by sa o nich dalo hovoriť... Možno aj preto sme voči menšinám netolerantní a sú nám cudzie. Pripravili sme teda stálu expozíciu slovenskej insity z Vojvodiny, knižnicu dolnozemských autorov a vzdelávacie pásma pre školy o slovenskom vysťahovalectve v európskom priestore. Slovensko sa dnes pasuje s odlivom šikovných a talentovaných mladých ľudí v rôznych odvetviach. V Kalabe sme vytvorili miesto aj mladým umelcom, aby mohli svoju tvorbu prezentovať a ponúkať verejnosti a mali tak motiváciu tvoriť doma. Kalab je priestorom, kde popri našej stálej expozícii môžete zažiť diskusie, debaty, workshopy, knižný klub či premietanie filmov.

Odkaz

www.kalabcentrum.sk