Krajské osvetové stredisko v Nitre

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE je inštitúcia s právnou subjektivitou, zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom, venuje sa amatérskej kultúre. Územne pôsobí v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. KOS Nitra tvorí kolektív odborníkov, ktorí: • poskytujú metodické poradenstvo v kultúrno-osvetovej činnosti, • ochraňujú a rozvíjajú nehmotné kultúrne dedičstvo, • venujú sa kolektívom a jednotlivcom v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti, neprofesionálnej umeleckej tvorbe, • organizujú postupové súťaže a prehliadky v oblasti hovoreného slova a divadla, hudby, spevu a tanca,folklóru, výtvarnej tvorby, fotografie, amatérskeho filmu, • realizujú vzdelávanie v kultúre a astronómii, prezentačné a súťažné podujatia, • podporujú menšinovú kultúru a sociálnu prevenciu, • zachovávajú ľudové remeslá, učia ich deti, mládež a dospelých.

Prevencia závislostí - alkohol, marihuana a nebezpečenstvá sociálnych sietí

21.10.2019 08:00 - Nitra

Popis

Seminár organizujeme pre koordinátorov prevencie negatívnych spoločenských javov zo škôl a inštitúcií okresov Nitra, Šaľa, Z. Moravce a pre osvety v Nitrianskom kraji. Problematiku preberieme s terapeutmi pracujúcimi priamo s mladými závislými či s ich rodinami, ponúkame možnosti diskusie – odpovede na vaše otázky, ako pristupovať k mladému človeku pri podozrení a odhalení, aké sú možnosti pomoci a prevencie.


V druhej časti seminára autor projektu o nebezpečenstvách sociálnych sietí „Kto je ďalší?“ predstaví film a postup, ako s ním pracovať v rámci prevencie medzi mládežou. Témou vás budú sprevádzať zástupcovia organizácií pracujúcich s mladými a rodinami – z Centra poradensko-intervenčných služieb Budúcnoť.n.o., Združenia STORM a eSlovensko Bratislava.


Miesto konania

Nitra, Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3, 949 01 Nitra


Kontaktná osoba

Mgr. Jana Ondrušková

Telefón: 0911 540 016

Email: jana.ondruskova@kosnr.sk

Odkaz

www.kosnr.sk